АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР 1.Хятад хэлний өндөр мэдлэгтэй /бизнес маркетинг, нефть химийн чиглэлээр мэргэшсэн/ төслийн менежер-1 2. Нефть химийн мэргэжилтэн /Орос хэлтэй/ төслийн менежер-1 3. Япон хэлний өндөр мэдлэгтэй /бизнес маркетингийн чиглэлээр мэргэшсэн/ төслийн менежер-1 4. Англи хэлний ур чадвар өндөр /бизнес маркетинг, хоолны технологичоор мэргэшсэн/ төслийн менежер-1 5. Солонгос хэлний өндөр мэдлэгтэй /бизнес маркетинг, хоолны технологичоор мэргэшсэн/ төслийн менежер-1 6. Нефть химийн мэргэжилтэн, бизнес маркетингийн мэргэжилтэн-1 7. Тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер-1 8. Барилгын инженер /Барилгын ажлын зураг хариуцах/-1 9. Байгаль орчны инженер /байгаль орчинд учруулах нөлөөллийг судлаж дүгнэлт гаргах/-1 10. Барилгын төсөвчин /барилга барихад шаардагдах нийт төсөв гаргах/-1 11. Эдийн засагч /бүх төрлийн төслийн санхүү, эдийн засгийн тооцоолол хийх/-2 12. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн-1 13. Сантехникийн слесерь-2 /орон нутагт ажиллах боломжтой/ 14. IT инженер-1 15. График дизайнер-1 16. Нягтлан-1 /орон нутагт ажиллах боломжтой/ -20-25 насны, хариуцлагатай, багаар ажиллаж ачаалал даах чадвартай залуусыг ажилд авна.